CERCETARI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND HAZARDELE NATURALE.
STUDIU DE CAZ: PRODUCEREA FENOMENULUI TSUNAMI IN MAREA NEAGRA
PROFET