Nume si prenume
Functia Ón cadrul Proiectului
Profesia
Agajat la
IOANE
DUMITRU
Responsabil stiintific proiect
Prof.
Univ.Buc
DINU
CORNEL
Cercetator/ specialist
Prof.
Univ.Buc
GEORGESCU
PAUL
Cercetator/ specialist
Prof.
Univ.Buc
MOCANU VICTOR
Cercetator/ specialist
Prof.
Univ.Buc
MARUNTEANU
CRISTIAN
Cercetator/ specialist
Prof.
Univ.Buc
SCRADEANU DANIEL
Cercetator/ specialist
Prof.
Univ.Buc
NICULESCU BOGDAN
Cercetator/ specialist
Conf.
Univ.Buc.
MEZINCESCU MATEI
Cercetator/ specialist
Prep.
Univ.Buc.
CAZAN NICOLAE
Cercetator/ specialist
Doctorand
Univ.Buc
BOCIN
ANDREI
Cercetator/ specialist
Doctorand
Univ.Buc
PAGNEJER
MIHAELA
Cercetator/ specialist
Doctorand
Univ.Buc
DUMINICA CORINA
Responsabil economic proiect
Doctorand
Univ.Buc
NICULESCU MARGARETA
Administrator baze date
Tehnician
Univ.Buc.
BALUTA ALEXANDRU
Student
Univ.Buc.
BUNEA AURELIAN
Student
Univ.Buc.
SPITA
MIRELA
Student
Univ.Buc.
TITILINCU RAMONA
Student
Univ.Buc.
PANEA IONELIA
Cercetator/ specialist
Asistent
Univ.Buc.
CHITEA FLORINA
Cercetator/ specialist
Preparator
Univ.Buc.
PROFET
LISTA PERSONALULUI DIN UNIVERSITATEA BUCURESTI
           FACULTATEA DE GEOLOGIE SI GEOFIZICA