Nume si prenume
Functia īn cadrul Proiectului
Profesia
Agajat la
OAIE
Gheorghe        

Director proiect
Doctor inginer geolog
GeoEcoMar
PANIN Nicolae

Cercetator
Profesor univ. Doctor
M.c. al Academiei Romāne
GeoEcoMar
BONDAR Constantin
Cercetator
Doctor inginer  hidrotehnic
GeoEcoMar
SECRIERU Dan
Cercetator
Geochimist
GeoEcoMar
ION Gabriel
Cercetator
Doctor inginer geofizician GeoEcoMar
MELINTE Mihaela
Cercetator
Doctor inginer  GeoEcoMar
SZOBOTKA Stefan
Cercetator
Doctor in geologie GeoEcoMar
FURTUNA Corina
Cercetator
Doctorand GeoEcoMar
DUTU Florin
Cercetator
Doctorand
GeoEcoMar
CAZACU Camelia
Asistent cercetare

Geolog
GeoEcoMar
OLTEANU  Ana
Responsabil economic proiect
Economist
GeoEcoMar
ION Elena
Administrator baze date
CP II
GeoEcoMar
VOICARU Cristiana
Executant
Tehnician
GeoEcoMar
PROFET
LISTA PERSONALULUI DIN GEOECOMAR